background

Yazılım Teknolojileri

image

Malzeme Yönetimi

Malzeme Yönetimi Modülü Satinalma, Stok Yönetimi ve Fatura Kontrolü bilesenlerini içerir. MM modülü malzeme yönetimi ile ilgil tüm süreçleri ve aktiviteleri entegre eder ve otomatiklestirir. 

Satınalma:

Satınalmada önem teşkil eden en temel süreç satınalma siparişlerinin yönetimi etrafında şekillenmiş olandır. Satıcı ile siparişler ile doğrudan, çerçeve sözleşmeler (Sözleşme, teslimat planları) üzerinden belirli Sartlara göre, teklif isteme süreci ve bu tekliflerin değerlendirilmesi vasıtasıyla tedarik etme imkânları mevcuttur. Şirket içindeki satınalma mekanizmasını satınalma talepleri ile yönetip, satınalma süreçlerinin belirli noktalarında ihtiyaca yönelik esnek onay stratejileri belirlemeye olanak tanir. Satıcı ile firma arasındaki bilgileri belli bir malzeme düzeyine kadar ayrıntılı tutmak mümkündür. Herhangi bir malzeme için belirli satınalma fonksiyonları ile tedarikçi otomatik olarak belirlenebilir. Satınalınan malzemeler için geçerli olan birim fiyat, indirim, vergi ve tedarik yan masrafları gibi fiyat unsurları, istenilen birim düzeyinde ve bu birimlerin kombinasyonları düzeyinde belirlenebilir (Satıcı/Bilgi Kaydı/Üretim yeri/malzeme gibi), firmanın isteği doğrultuşunda değişik hesaplamalar yapılarak fiyatlar belirlenebilir. İşleyen sürece bağlı olarak satıcı performansını değerlendirme, satıcının her bir işlev için farklı bir muhatap olması, siparişlerin teyit edilmesi gibi fonksiyonlara sahiptir.

Stok Yönetimi:

Stok Malzemelerinin gerek günlük giriş çıkış hareketleriyle, gerekse düzenli envanter sayımlarıyla yönetimi sağlanır. Geniş raporlama seçenekleri sayesinde malzemeler detaylı olarak miktar ve değer olarak takip edilir. Firma içindeki süreçlere istinaden değişik stok çeşitleri (Müşteri, proje, konsinye) ve stok statüleri (Kalite, bloke) standart sistemde mevcuttur. Süreçlere bağlı olarak malzemenin gerek genel olarak, gerekse parti yönetimi metoduyla takibi yapılabilir.

Malzeme İhtiyaç Planlaması:

Üretim ve tedarik süreçlerini kontrol etmek amacıyla kullanılan, üretim planlama ve envanter ihtiyacı kontrol sistemidir. Belit sisteminde satın alma süreçleri için MIP ve üretim süreçleri için MIP olarak ikiye ayrılır. Satın alma süreçlerinde yeniden sipariş seviyesi ile planlama, tahmine dayalı planlama ve ritmik planlama gibi çeşitli modellerle malzeme ihtiyaç planlaması süreçleri yürütülür. Üretim tarafında kapasite planlaması, satış ve üretim kaba planlaması ile birlikte malzeme ihtiyaç planlama süreci yürütülür. Temelde geçmiş ve gelecekteki veriler kullanılarak planlama yürütülür ve sonuçlar detaylı bir şekilde raporlanabilir. İsteğe bağlı olarak malzeme ihtiyaç planlamasında çeşitli  satın alma belgeleri otomatik olarak oluşabilir.