background

Ürünler

image

ERP

ERP sistemleri, üretimde darboğazların giderilmesine, dağıtım kaynaklarının daha iyi planlanmasına, müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesine ve stokların minimum seviyede tutularak en iyi şekilde kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

ERP sisteminin temel özellikleri aşağıdaki  gibidir:

Tüm sektörleri hedef alan ve kurulumu esnasında ve sonrasında özelleştirilebilen açık kodlu yazılım paketidir.

Hem ana verileri hem de iş süreçlerine ait verileri tutan bütünleşik bir veri tabanıdır.

Temel iş süreçleri hakkında çözüm önerileri sunar.

Birçok kurumsal işlevi hedeflemeyi desteklemesinden dolayı yüksek oranda işlevsel bir yapıya sahiptir.

ERP yazılımları işletmenin tedarik yönetimi, sipariş yönetimi ve ödeme işlemleri gibi tekrar eden ve sürekli olan iş süreçlerini destekleyen bir yapıya sahiptir.

Avantajları

 • Rekabetçi baskılara ve piyasa fırsatlarına daha hızlı tepki vermesi,
 • Daha esnek ürün konfigürasyonu,
 • İşletme içi koordinasyon artışı,
 • Üretim performansı artışı,
 • Stratejilere uygun işletme yönetimi,
 • İşletme kaynaklarının verimli ve etkin kullanımı,
 • Müşteri memnuniyetinde artış,
 • Bilginin kesintisiz biçimde paylaşılması,
 • Kullanılan bilginin kalitesinin geliştirilmesi,
 • Direkt işlem maliyetlerinin azaltılması,
 • İşletme kaynaklarının verimli ve etkin kullanımı,
 • Fabrikalar arasında malzeme, işçilik, makine–teçhizat, bilgi gibi üretim ve dağıtım kaynaklarının ortaklaşa ve verimli kullanımının sağlanması,
 • Müşteri, dağıtım merkezi, üretim ve tedarikçi arasında yakın işbirliği ve bilgi iletişim ortamının sağlanması.

 

ERP sistemleri, çeşitli süreçler için en iyi uygulamaları içererek, kurumun sistemleri hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırmasını ve böylece uygulama maliyetlerini en aza çekmesini sağlar.

ERP sistemleri daha iyi bir küresel entegrasyon yapısı sunar.

Entegrasyon: Üretimden dağıtıma, stoktan lojistiğe tüm süreçleri tek bir altyapı üzerinde entegre eder. Diğer çözümlerle de bütünleşik çalışır.

İşlevsellik: Şirketinizin iş yapış tarzı ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir.

Karar desteği: Her kademeden çalışanın kararlarını tahmine değil, veriye dayalı olarak verebilmesini sağlar.

Şirket içi paylaşım olanağı: Analiz edilen verileri, tüm çalışanların paylaşımına açar.

Güçlü teknoloji: Anlaşılabilir ve açık bir mimariye sahip veri tabanı üzerinde çalışır.

Fiyat avantajı: Benzerlerine oranla toplam sahip olma maliyeti düşüktür.

Modüller:

 • Finans Yönetimi
 • Malzeme ve Satış/Satın Alma Yönetimi
 • Üretim Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • Sabit Kıymetler Yönetimi
 • Dış Ticaret Yönetimi
 • Depo Yönetimi
 • Bordro Yönetimi