ERP sistemleri, üretimde darboğazların giderilmesine, dağıtım kaynaklarının daha iyi planlanmasına, müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesine ve stokların minimum seviyede tutularak en iyi şekilde kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

                ERP sisteminin temel özellikleri aşağıdaki  gibidir:

Tüm sektörleri hedef alan ve kurulumu esnasında ve sonrasında özelleştirilebilen açık kodlu yazılım paketidir.

Hem ana verileri hem de iş süreçlerine ait verileri tutan bütünleşik bir veri tabanıdır.

Temel iş süreçleri hakkında çözüm önerileri sunar.

Birçok kurumsal işlevi hedeflemeyi desteklemesinden dolayı yüksek oranda işlevsel bir yapıya sahiptir.

ERP yazılımları işletmenin tedarik yönetimi, sipariş yönetimi ve ödeme işlemleri gibi tekrar eden ve sürekli olan iş süreçlerini destekleyen bir yapıya sahiptir.

Avantajları

Rekabetçi baskılara ve piyasa fırsatlarına daha hızlı tepki vermesi,

Daha esnek ürün konfigürasyonu,

Stokların azalması,

İşletme içi koordinasyon artışı,

Üretim performansı artışı,

Stratejilere uygun işletme yönetimi,

İşletme kaynaklarının verimli ve etkin kullanımı,

Müşteri memnuniyetinde artış,

?Bilginin kesintisiz biçimde paylaşılması,

Kullanılan bilginin kalitesinin geliştirilmesi,

Direkt işlem maliyetlerinin azaltılması,

İşletme kaynaklarının verimli ve etkin kullanımı,

Fabrikalar arasında malzeme, işçilik, makine–teçhizat, bilgi gibi üretim ve dağıtım kaynaklarının ortaklaşa ve verimli kullanımının sağlanması,

Müşteri, dağıtım merkezi, üretim ve tedarikçi arasında yakın işbirliği ve bilgi iletişim ortamının sağlanması.

ERP sistemi, işletmedeki tüm bilgi sistemi kaynaklı problemleri giderecek bir çözümdür ve işletmenin tüm işlerini yürütmek için ihtiyaç duyacağı tek bilgi sistemi olma yolunda ilerlemektedir.

ERP yaklaşımı, işletmenin tümünde sistemi hem basitleştirir hem de standardize eder ve gelecekte sistemin güncellenmesini daha kolay hale getirir.

ERP sistemi, bilişim teknolojileri ile ilgili işlemlerinin maliyetini düşürür ve kurumsal bilişim sistemlerinin sürekliliğini sağlamak için gerekli personel sayısını azaltır.

ERP, sistemi, tüm süreçleri birbirine entegre etmeye zorlar ve yüksek seviyede veri entegrasyonu sağlanır.

ERP sistemleri, çeşitli süreçler için en iyi uygulamaları içererek, kurumun sistemleri hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırmasını ve böylece uygulama maliyetlerini en aza çekmesini sağlar.

ERP sistemleri daha iyi bir küresel entegrasyon yapısı sunar.

Entegrasyon: Üretimden dağıtıma, stoktan lojistiğe tüm süreçleri tek bir altyapı üzerinde entegre eder. Diğer çözümlerle de bütünleşik çalışır.

İşlevsellik: Şirketinizin iş yapış tarzı ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir.

Karar desteği: Her kademeden çalışanın kararlarını tahmine değil, veriye dayalı olarak verebilmesini sağlar.

Şirket içi paylaşım olanağı: Analiz edilen verileri, tüm çalışanların paylaşımına açar.

Güçlü teknoloji: Anlaşılabilir ve açık bir mimariye sahip veri tabanı üzerinde çalışır.

Fiyat avantajı: Benzerlerine oranla toplam sahip olma maliyeti düşüktür.

Modüller:

Finans Yönetimi

Malzeme ve Satış/Satın Alma Yönetimi

Üretim Yönetimi

Kalite Yönetimi

Sabit Kıymetler Yönetimi

Dış Ticaret Yönetimi

Depo Yönetimi

Bordro Yönetimi