Kurumlararası Bilgi Yönetim Sistemi

Firmalar arası operasyonel iş süreçlerinin otomasyona geçirilip, bilgi paylaşımını, iş sürecinde yer alan tüm kurum ve kişiler için mümkün kılan, verimliliğin artırılması, iş süreçlerinin dijital ortama taşınması, bilgi güvenilirliğinin üst düzeyde tutulması temellerine dayanan bir Kurumlararası Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımıdır.

Belya, her ölçekten firma için çok uygun bir ticaret şekli olan e-ticaret alanında çözümler sunuyor. Şirketlerin iş ortaklarıyla daha karlı iş yapmalarını sağlayacak iş modelleri oluşturarak kurumların verimlilik ve karlılık artışı elde etmelerini sağlayan Belya  B2B çözümleriyle; üretici, tedarikçi, bayi vb. dağıtık yapıya sahip organizasyonların elektronik ortamda operasyonlarını yöneterek; pazara uzaklık, bilgi eksikliği, talebe uygun üretim yapılamayışı, stok maliyetleri gibi dezavantajların aşılması, ürün kalite ve çeşitliliğinin arttırılarak müşteri tatmininin sağlanması hedefleniyor.

Modüller:

Ürün Yönetimi

Fiyat Listesi Paylaşımı ve Entegrasyonu

Sipariş Bilgisi Paylaşımı ve Entegrasyonu

Rapor Paylaşımı (Satış, Stok, Fatura, Ödeme)

Ürün Özellikleri:

Operasyonel sistem ile bütünleşik yapı

Web tabanlı operasyonel sorgulama ve işlem

Web tabanlı analitik sorgulama

Web tabanlı sistem ve iletişim kontrolleri

Web tabanlı kullanıcı hizmet ara yüzü

Otomatik medya bağımsız uyarı mekanizması

Sipariş, fatura, fiyat gibi bilgilerin text ve/veya xml olarak upload edilmesi

Sipariş, fatura, fiyat gibi bilgilerin text ve/veya xml olarak download edilmesi